BRANŻOWA GRUPA ROBOCZA DS. HANDLU

Przewodniczący Branżowej Grupy Roboczej ds. handlu

Satława Bogusław

PZL Sędziszów S.A.


www.pzlsedziszow.pl

Skończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Kijowskiej z tytułem magister inżynier mechanik (1997 – 1983). W latach 1995 – 1998 był nauczycielem akademickim na Politechnice Częstochowskiej. Jest Członkiem Rady Nadzorczej UNIMOT S.A., Członkiem Zarządu UNIMOT Express Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu UNIMOT Truck Sp. z o.o. W Grupie UNIMOT odpowiada m.in. za wdrażanie koncepcji rozwoju spółki, kreowanie polityki sprzedażowej, cenowej i marketingowej, kierowanie pracą przedstawicieli handlowych, analizy i monitorowanie danych rynkowych dotyczących konkurencji, koordynowanie pracy podległych działów (sprzedaż i serwis samochodów ciężarowych), planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych działów, realizację strategii sprzedaży na obszarze działania dealera. Działa m.in. w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność; Polskiej Grupie Motoryzacyjnej, Wschodnim Sojuszu Motoryzacyjnym oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.

Kantorski Roman

Polska Izba Motoryzacji


www.pim.pl

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81 pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat - jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003r.

Karasiński Maciej

Wojewódzki Urząd Pracy w RzeszowieMichalik Henryk

Firma MICHAEL


www.michael-system.pl

Absolwent Wydziału ME Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel, współwłaściciel i Dyrektor Operacyjny rodzinnej firmy MICHAEL działającej od 38 lat w branży motoryzacyjnej i metalowej. Aktywny działacz samorządu gospodarczego: Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Rady Programowej Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, organizator kształcenia dualnego dla uczniów Szkół Branżowych I i II stopnia, współorganizator Studiów Dualnych na Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Członek Rady Społecznej na tym Wydziale, Przewodniczący Sektorowej Rady d.s. Kompetencji w branży Motoryzacja i Elektromobilność.

Oleksy Bożena

Polska Izba MotoryzacjiRybak Robert

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w PrzemyśluStęchły Wojciech

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie


www.ibe.edu.pl

Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Asystent w Szkole Głównej Handlowej i członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obszary zainteresowań: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, rozwijanie i ocena kompetencji społecznych, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku). Ekspert w projekcie pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”, koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACKVET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska.

Wolny Mirosław

Auto-Elektro Mirosław WolnyŻochowska Elżbieta

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr w Warszawie


www.enot.pl

Posiada doświadczenie w pracy zarówno w przemyśle, jak i w pracy pedagogicznej w szkolnictwie zawodowym, we współpracy z pracodawcami oraz w zakresie wspierania i koordynowania merytorycznych prac w systemowych projektach edukacyjno-badawczych, w ramach PO KL oraz, PO WER (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Izba Motoryzacji), w opracowywaniu i realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych związanych z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Posiada kompetencje, w szczególności w zakresie przygotowywania założeń merytorycznych projektów, kierowania pracami grup branżowych oraz organizowania i nadzorowania realizacji zadań. Ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz z zakresu zarządzania oświatą dla oświatowej kadry kierowniczej, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli.