Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja skrócona

Konsultacje w zakresie kwalifikacji wymaganych od pracowników branży motoryzacyjnej

Poniżej znajduje się arkusz, którego zadaniem jest zebranie oczekiwań pracodawców sektora motoryzacyjnego w zakresie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w firmach sektora motoryzacyjnego.

Arkusz jest interaktywnym narzędziem, nie ma potrzeby zapisywania go na swoim komputerze, wszystko można wypełnić on-line.

Proszę kliknąć w arkusz i wypełniać pola po kolei w wierszu wg. załączonego klucza i odpowiadając na pytania zawarte w wierszu nr 2.

Klucz do wypełnienia arkusza

Wymagane kwalifikacje