BADANIA

SEKTOR EDUKACJI


Narzędzia do monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli szkół branżowych – badanie potrzeb


SEKTOR BIZNESU

Narzędzia do ciągłego monitorowania i zbierania potrzeb pracodawców sektora motoryzacyjnego w zakresie nowych kwalifikacji i kompetencji – badanie potrzeb


Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja skrócona


Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja pogłębiona