WYNIKI PRAC RADY

09/02/2023

Program DRIVES jako przykład trendu kształtowaniu zawodów przyszłości w branży automotive na płaszczyźnie europejskiej

Początek od GEAR 2030 Od początku lat dwutysięcznych zdecydowanie uległo zmianie spojrzenie na wyzwania ekologiczne, gospodarcze i w konsekwencji społeczne w Europie. Miało to wpływ na […]
09/02/2023

Analiza ścieżki kariery ucznia w branżowym kształceniu formalnym, trzyletniej szkole branżowej I stopnia (BS1) oraz dwuletniej szkole branżowej II stopnia (BS2) dla zawodów branży motoryzacyjnej w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019r. poz. 316.

Trendy w kwalifikacjach i branży motoryzacyjnej. Sektor automotive rozwija się bardzo prężnie i jest najbardziej produktywną gałęzią gospodarki. Polska Izba Motoryzacji ocenia, że to największa z […]
02/02/2023

Prezentacja nowego Raportu sektora edukacji dla motoryzacji 2023

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing właśnie zakończyła III edycję OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA „BIEŻĄCY MONITORING SEKTORA” OBSZAR EDUKACJI (szkolnictwo ponadpodstawowe), W KONTEKŚCIE […]