KALENDARIUM / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

16/05/2022

19.05 Zdalne seminarium metodologiczne

📢 Już 19-ego maja odbędzie się zdalne i bezpłatne seminarium metodologiczne w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność”. 🔸 Tym razem dedykujemy spotkanie […]
09/05/2022

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, który jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach […]
04/05/2022

Matura

27/04/2022

Uczniu – odkryj swój talent!

Po ostatnim seminarium metodologicznym szkolni doradcy zawodowi wracają do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z podziękowaniem za zwrócenie uwagi na rolę talentu i predyspozycji – o […]
21/04/2022

Trwa właśnie zdalne seminarium metodologiczne

Jesteśmy dla Państwa pod linkiem: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU0MDM4ZGYtYjA5MS00NjJiLThlMDEtYmUwZjIzODUzMTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211a68177-8397-46d2-9a44-509d4576766a%22%2c%22Oid%22%3a%220714d761-df12-4846-b3a5-4e60c503c7b2%22%7d> W czasie spotkania rozmawiamy o POROZUMIENIACH E2B, wyzwaniach, jakie stoją przed doradztwem zawodowym dla motoryzacji i elektromobilności oraz rozwiązaniach dostępnych […]
12/04/2022

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców -Zapotrzebowanie na szkolenia

Aktualna sytuacja związana z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy do Polski, powoduje nowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, operator Rad Sektorowych planuje przeznaczenie […]
11/04/2022

Święta Wielkanocne

11/04/2022

WIRTUALNE TARGI WODORU I KONFERENCJA BRANŻY WODOROWEJ

Czy przyszłość tkwi w wodorze? Czy to dziś jedyna alternatywa dla drogich nośników energii? Czy podczas 2 dni konferencji „WIRTUALNE TARGI WODORU I KONFERENCJA BRANŻY WODOROWEJ” […]
07/04/2022

Zdalne seminarium metodologiczne 21.04.2022.

już 21-ego kwietnia odbędzie się zdalne seminarium metodologiczne w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność”. Tym razem dedykujemy spotkanie doradcom zawodowym i nauczycielom […]
29/03/2022

Poprawa sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w sektorze motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.

Pandemia koronawirusa była prawdziwym testem dla wszystkich pracodawców, bez względu na wielkość firmy i branżę. 2020 rok był testem umiejętności adaptacyjnych dla wielu pracodawców pod kątem […]