23.02.2021 r. TLA – LSSE – SITECH – webinarium dobre praktyki COVID-19

Zapraszamy na Webinarium Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego

Temat spotkania: 

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W DOBIE COVID-19

Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium:

1. TLA Smoczyński Koniewski Kancelaria Prawna Sp.k. “Dobre praktyki COVID-19″:

 • Podróże służbowe:
  • ogólne zasady polecania podróży służbowej,
  • podróże służbowe w dobie COVID-19 (czy pracownik może odmówić udania się w podróż służbową, kiedy może dokonać takiej odmowy i jakie są konsekwencje nieuzasadnionej odmowy);
 • BHP:
  • ogólny obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • wpływ COVID-19 na obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • środki i kroki jakie może i powinien podjąć Pracodawca,
  • wytyczne Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dla branż,
  • odpowiedzialność Pracodawcy za zarażenie się przez pracowników COVID-19 w miejscu pracy (czy i kiedy Pracodawca może ponosić taką odpowiedzialność);
 • Wypadek przy pracy zdalnej:
  • wypadek przy pracy – ogólne cechy wypadku przy pracy,
  • regulacje dot. pracy zdalnej a BHP,
  • czy każdy wypadek w godzinach pracy zdalnej to wpadek przy pracy
 • Możliwość szkoleń z zakresu BHP online (art. 12e Tarczy antykryzysowej)

2. Funkcjonowanie SITECH w czasie pandemii – przykłady wprowadzonych rozwiązań w celu ochrony pracowników i zapewnienia płynności produkcji

3. Prezentacja forum wymiany wiedzy DKM oraz dyskusja podczas, której uczestnicy mogą zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i swoim doświadczeniem

Prowadzący:

 • Adam Zysk – Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego i Lotniczego Departament Przedsiębiorczości i Innowacji Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Edyta Zarecka Z HR-em związana od ponad 20 lat. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Informatyki
  i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe “Prawo pracy i prawo socjalne”. Od 2001 roku jest związana z firmą SITECH Sp. z o.o. należącą do koncernu Volkswagen. Edyta Zarecka tworzy i nadzoruje politykę personalną, stanowiącą jeden z czterech obszarów strategicznych przedsiębiorstwa. Jej główne elementy to: stały rozwój pracowników i budowanie pozytywnej atmosfery pracy, wzmacnianie lojalności pracowników i  umacnianie silnej marki pracodawcy, promocja równowagi miedzy życiem zawodowym, a prywatnym oraz dbałość o motywacyjną funkcję wynagrodzenia i elastyczne formy zatrudnienia. Od 2017 r. pełni funkcję Dyrektora zarządzającego ds. personalnych, IT
  i organizacyjnych.
 • Izabela Mendyk-Pichur  – Dyrektor w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawniczych we Wrocławiu oraz prowadząc własną praktykę prawniczą. Uzyskała certyfikat doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie S. A. Orzekała jako arbiter przy Stałym Sądzie Arbitrażowym działającym przy jednym z biur finansowych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie handlowym i gospodarczym. Uczestniczyła w obsłudze prawnej i korporacyjnej spółek notowanych na GPW, spółek świadczących usługi e-commerce firm budowlanych i deweloperskich.
 • Łukasz Pyjek – Starszy Konsultant w Kancelarii TLA, od 2019 r jest aplikantem radcowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Toruniu i we Wrocławiu Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, ustania i regulowania stosunku pracy, a także procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. W toku studiów, jak również podczas odbywania aplikacji uczestniczył m. in. w realizowaniu licznych projektów z zakresu prawa spółek oraz szeroko pojętego prawa cywilnego, a także pomagał rozwiązywać liczne problemy prawne pojawiające się w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Link umożliwiający zapisanie się:

https://app.evenea.pl/event/dobrepraktykicovid/

Zapraszamy

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny

Polska Strefa Inwestycji

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Sitech

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Polska Izba Motoryzacji

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność

Kancelaria TLA