30.11.2021 r. (online) NOWE KOMPETENCJE NA NOWE CZASY

Zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji upowszechniającej działania Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Konferencja Sektorowej Rady została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Badań Edukacji.

Celem konferencji jest pokazanie najlepszych praktyk firm z sektora motoryzacji w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz dialogu na temat wyzwań przed jakimi stoi system nauczania zawodowego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce.

DATA: 30.11.2021 r.

REJESTRACJA: http://ikongr.es/c/sdDdIFHu.

AGENDA:

PROGRAM

09:30-09:45         Otwarcie i powitanie w imieniu Komitetu Sterującego Rady ds. Kompetencji

 • Roman KANTORSKI, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji
 • dr Janusz MICHAŁEK, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Paweł WIDEŁ, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

09:45-10:00         Powitanie w imieniu partnerów projektu

 • Piotr ZABADAŁA, DyrektorDepartamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł OLEJNIK, Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Piotr BARTOSIAK, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

10:00-10:15         Automotive Skills Alliance

 • Petr DOLEJSI, Mobility & Sustainable Transport Director

10:15-10:45         FIT for 55 – implikacje dla branży automotive

 • Egbert HOLTHUIS, Zastępca Dyrektora ds. Umiejętności, DG Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, Komisja Europejska

10:45-11:05         Quality of VET and the involvement of the social partners

 • Sune Holm PEDERSEN, Senior Adviser, Confederation of Danish Employers

11:05-11:25         Re- and upskilling best practices from the German Metal and Electrical Engineering Industry

 • Senior Adviser European Affairs, Confederation of German Employers’ Associations

11:25-11:55         Prezentacja raportu pt. ”Megatrendy w motoryzacji a inicjatywy sektorowe na rzecz rozwoju umiejętności w Europie.

 • dr Emilia DANOWSKA-FLORCZYK, Wojciech STĘCHŁY,  dr Gabriela ZIEWIEC – SKOKOWSKA,

 Instytut Badań Edukacyjnych

11:55-13:00         Panel dyskusyjny pt.: „Przełamywanie barier”.

 • Head of Corporate Communication and External Affairs & PR, Mercedes Benz Manufacturing Poland
 • Kierowniczka Inżynierii Procesu, BASF Polska
 • Public Affairs Director Poland , Eastern Europe, Middle East & North Africa,The Adecco Group
 • Kierowniczka Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji, VW Poznań

Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

13:00-13:20         Zespół Szkół w Chocianowie -najlepsze praktyki i nowe kompetencje w motoryzacji

 • Ireneusz PODOLSKI, Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych

13:20-13:40          Jak e-mobilność zmieni polski rynek pracy?

 • , Dyrektor Zarządzający w PSPA

13:40-14:00         Nowe kompetencje na nowe czasy

 • Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

14:00-14:20         European Battery Alliance Academy – czyli jak uczyć się od najlepszych

 • Head of Business, Central and Eastern Europe, InnoEnergy Central Europe

14:20-14:40         Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe kwalifikacje na nowe czasy

 • , Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

14:40-15:00         Pilotażowa próba wdrożenia SRK

 • Kierownik działu HR, Exact Systems

15:00-15:20         Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

 • , Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji