4.11 konsultacje środowiskowe – potrzeby pracodawców oraz dostępność oferty edukacyjnej