Badanie ogólnopolskie w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań sektora motoryzacyjnego – ankieta dla nauczycieli – edycja II

II edycja ogólnopolskiego badania sektora motoryzacji, realizowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach działania Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

W tej edycji badania skupiamy się na:

  • analizie nauki w formie zdalnej
  • wpływie, jaki wywarła pandemia Covid-19 na jakość kształcenia zawodowego
  • aspektach związanych z kształceniem praktycznym
  • współpracy szkół i nauczycieli z pracodawcami
  • potrzeb w zakresie rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Do końca października będziemy prowadzili badania ilościowe i jakościowe, w których wezmą udział:

  • nauczyciele przedmiotów zawodowych kształcących na kierunkach motoryzacyjnych w całej Polsce
  • dyrektorzy szkół
  • kierownicy praktyk zawodowych
  • przedstawiciele kuratoriów i organów prowadzących
  • przedstawiciele pracodawców oraz instytucji biznesowych wspierających przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego

Udział w badaniu służy przede wszystkim szkołom, ponieważ informacje zebrane od szkół są niezbędne do opracowania skutecznych form wparcia dla edukacji zawodowej w Polsce.

Zachęcamy więc do szerokiego udziału w badaniu.

Badanie dla KSSE S.A. wykonuje Synergia Badania Analizy Doradztwo Violetta Rutkowska

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych do wzięcia udziału w badaniu: