Badanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli

Szanowni Państwo!

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w badaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych.

Badanie realizowane jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Badanie to prowadzone jest obecnie w ramach pilotażu, docelowo będzie realizowane w całej Polsce, we wszystkich szkołach branżowych I stopnia oraz również w nowo utworzonych szkołach branżowych II stopnia.

Grupą docelową badania jest szerokie grono nauczycieli uczących 56 zawodów w 15 branżach związanych z motoryzacją i sektorem wysokich technologii.

Badanie prowadzone jest w postaci ankiety on-line w celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na poniższy link https://bit.ly/badaniepotrzeb

Badania prowadzone będzie w dniach 30 marca – 17 kwietnia 2020r.

Badanie to jest ogromnie ważne dla jakości edukacji zawodowej w Polsce, jego wyniki posłużą do opracowania oferty rozwoju kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych I i II stopnia.

Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa potrzeb

Zachęcamy do szerokiego i aktywnego udziału w badaniu. Badanie jest w pełni anonimowe. Wyniki badania przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym
(z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. – 30 czerwca 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących badania, prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za jego realizację: Synergia Badania Analizy Doradztwo, Violetta Rutkowska tel: 505 028 046, e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl