Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia b.r.

Globalizacja, zmiany demograficzne oraz dezaktualizacja wiedzy to wyzwania, przed którymi dziś stoi biznes. Szukając rozwiązań tych problemów firmy coraz częściej rozpoczynają współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Chcąc pokazać dobre praktyki w tym zakresie, PARP ogłasza kolejną edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Mogą w nim wziąć udział zarówno MŚP (w tym mikrofirmy), jak i duże firmy.

– PARP od lat wspiera przedsiębiorców w rozpoznawaniu oraz prognozowaniu kwalifikacji potrzebnym im, jak i ich pracownikom. Pomagamy również w tworzeniu rozwiązań sprzyjających dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb biznesu. Chcemy promować najlepsze praktyki z zakresu współpracy świata biznesu i edukacji. Dlatego postanowiliśmy powrócić z konkursem „Pracodawca Jutra”. To jedna z wielu cegiełek w budowie platformy dialogu, współpracy i wymiany wiedzy między przedsiębiorcami, ludźmi odpowiedzialnymi za edukację i przygotowanie kadr oraz administracją publiczną – tłumaczy zastępca prezesa PARP, Adam Banaszak.

Konkurs uzupełnia działania Sektorowych Rad ds. Kompetencji i Rady Programowej ds. Kompetencji. Dlatego  przedstawiciele Rad dołączą do kapituły, która będzie przyznawać wyróżnienia w konkursie. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to fora współpracy biznesu, edukacji i instytucji branżowych. Są oddolnymi inicjatywami przedstawicieli sektorów, gdzie każdy sektor sam decyduje, kto powinien włączyć się w prace rady. Członkowie rad mogą poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz tworzyć wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr. Rady poszukują rozwiązań systemowych, wskazują kierunki zmian na poziomie przepisów oraz procedur, które pozwalają wdrożyć skuteczne rozwiązania w systemie nauczania.

Konkurs pokazuje, jak w praktyce firmy mogą korzystać z tych rozwiązań, aby rozwijać swój biznes. Obecnie Rady ds. Kompetencji działają w sektorach: budowlanym, finansowym, informatyki, motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności, opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetkę i tytuł „Pracodawcy Jutra”, którym będą mogli posługiwać się przez okres jednego roku.

Konkurs został objęty patronatem medialnym dziennika Rzeczpospolita, portalu informacyjnego Polskiego Radia (polskieradio24.pl) oraz Personelu Plus – miesięcznika branży HR.

W poprzedniej edycji konkursu „Pracodawca Jutra”, która odbyła się w 2016 r., nagrodzeni zostali m.in. Rafako, Kronospan Szczecinek, Comarch, Euvic oraz Biuro Rachunkowe Biurex. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Sitech, Man Bus, Multiserwis oraz Medincus Centrum Słuchu i Mowy.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl
lub osobiście w siedzibie Agencji (gdy rozmiar dokumentacji przekracza 8 MB) do 19 sierpnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra.