Konferencja „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysły 4.0 i rozwijającego się rynku usług”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję nt. „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysły 4.0 i rozwijającego się rynku usług” , która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

VII Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”
organizowana jest wspólnie przez
Naczelną Organizację Techniczną i  Związek Rzemiosła Polskiego
z udziałem  partnerów:
– Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego
– Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
– Polską Izbą Motoryzacji
jest przedsięwzięciem wspierającym dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy oraz podwyższania poziomu kształcenia zawodowego

Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej,
konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego
– specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności.
Niezdefiniowane  jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem  i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług  odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do działania w obliczu  nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.
Głównym celem konferencji jest eksponowanie  potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz  prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.Konferencja to okazja do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowiskzwiązanych z kształceniem zawodowym.

Szczegółowe informacje:Anna Kowalskaanna.kowalska@not.org.pl