Nowe kompetencje na nowe czasy

“Nowe kompetencje na nowe czasy” to tytuł konferencji promującej działania Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju 26.11.2019 r.

Tytuł konferencji dosłownie dotyczy rzeczywistych potrzeb jaką zgłasza sektor motoryzacyjny, który jest w okresie rewolucyjnych zmian w kierunku napędów zero emisyjnych i pojazdów autonomicznych, nowych technologii materiałowych i procesowych. Te galopujące zmiany pociągają za sobą potrzebę nowych kompetencji dla przyszłych pracowników produkcji, usług i handlu sektora motoryzacyjnego. Dlatego już dzisiaj trzeba podejmować wyzwania aby określać nowe potrzeby kompetencyjne, nowe zawody dla motoryzacji i wdrażać je do systemu edukacji aby już dzisiaj kształcić pod przyszłe potrzeby sektora.

Podczas konferencji z referatami wystąpili m.in.: Roman Kantorski, Przewodniczący Komitetu Sterującego Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacyjnej; Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych; Łukasz Górecki, Menadżer Klastra Silesia Automotive i Advance Manufacturingj; Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji; Bogumiła Kluszczyńska, Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego; Wiesława Zewald, Prezes spółki Strefa Edukacji; Wojciech Stęchły, Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w  Instytucie Badań Edukacyjnych; Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu Rady Sektorowej, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich; Artur Kowalski, Ekspert MEN, autor podstaw programowych i programów nauczania w branży motoryzacyjnej, Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji; Krystian Waszkiewicz, Kierownik Działu Rozwoju Kompetencji Technicznych i Kształcenia Zawodowego Volkswagen Poznań; Bartosz Otachel, Doradca ds. Ekonomicznych, Stałe Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej; Agnieszka Włodarczyk oraz Paulina Machera, FRSE; Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive/ Wschodni Sojusz Motoryzacyjny; Katarzyna Konarska, Landster Business Development Center, GoK2 Global Talents Center.

W projekcie Rady Sektorowej d. Motoryzacji mile widziani są przedsiębiorcy sektora motoryzacyjnego, szkoły branżowe kształcące w zawodach dla motoryzacji oraz edukacyjne instytucje otoczenia biznesu. Nadal można włączać się do współpracy poprzez lokalne działania projektu Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji. Najbliższe spotkanie już 17 grudnia br. w Częstochowie.

Partnerami projektu Rada Sektorowa ds. Kompetencji w Motoryzacji (z

uwzględnieniem elektromobilności) są Polska Izba Motoryzacji, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.