Podsumowanie ogólnopolskich konsultacji środowiskowych przeprowadzonych w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowała dwa spotkania o charakterze warsztatowym, których celem była m.in. dyskusja o zapotrzebowaniu na kwalifikacje i umiejętności w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 października, drugie – 4 listopada 2020 r. Punktem wyjścia do dyskusji podczas obu spotkań była prezentacja opracowana przez zespół
ekspertów w składzie: dr Emilia Danowska-Florczyk, dr Gabriela Ziewiec-Skokowska, Wojciech Stęchły.

W poniższych plikach przedstawiono najważniejsze informacje i wnioski omawiane w czasie spotkań, wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników spotkań, a także główne głosy, które pojawiły się w toku dyskusji (m.in. przedstawicieli Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Polskiej Izby Motoryzacji, Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, przedstawicieli pracodawców, np. fabryki Volkswagena, pracowników firm konsultingowych, powiatowych urzędów pracy i szkół, firm zajmujących się badaniem rynku motoryzacyjnego).