Podsumowanie projektu – Zadania i dokonania PIM

Zadania i dokonania Polskiej Izby Motoryzacji to m.in. spotkania Członków i Interesariuszy Rady w zakładach produkcyjnych oraz na konferencjach motoryzacyjnych organizowanych przez PIM. Wdrożenie planu budowy platformy Interesariuszy projektu oraz uruchomienie strony internetowej. Opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla motoryzacji (SRK Moto), w tworzenie której zaangażowani byli członkowie Rady oraz nowych kwalifikacji rynkowych i dodatkowych umiejętności zawodowych, itd.

Więcej informacji poniżej

ZADANIA I DOKONANIA PIM