Zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Jutra” przedłużony do 31.01.2022 r.

W ramach Konkursu Pracodawca Jutra powstał film promocyjny

W filmie znajdziecie Państwo wypowiedzi poprzednich laureatów, którzy o konkursie mówią tak:

„Nagroda „Pracodawcy Jutra” pozwala nam budować wiarygodność i prestiż wśród naszych pracowników, ale przede wszystkim wśród kandydatów do pracy”.

„Konkurs to moment, kiedy można pochwalić się swoimi osiągnięciami”.

Zachęcamy do wykorzystania filmu w komunikacji z przedsiębiorcami z Państwa sektorów. Przypominamy, że wnioski w konkursie można składać do 31 stycznia 2022 r., a ich wypełnienie jest niezwykle proste – za pomocą formularza na stronie internetowej Formularz zgłoszeniowy – PARP – Centrum Rozwoju MŚP.

Zgłoszenia będą oceniane w 3 kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Wyboru dokona Kapituła konkursu oraz Kapituły sektorowe z Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.