Spotkanie Rady ds. Kompetencji już 24 lutego!

W dniach 24 i 25 lutego we Wrocławiu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Integralną częścią spotkania będzie wizyta w Fabryce VOLVO Poland.

Pierwszą część Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 16:30 w hotelu Active. Wówczas swoje wystąpienia będą mieli  m.in. Przewodniczący Rady – Henryk Michalik oraz Członkowie Prezydium Rady – Roman Kantorski, Paweł Wideł. Jacek Opala, Członek Zarządu Exact Systems wystąpi w referatem pt. „Rynek pracy branży motoryzacyjnej w Polsce”. Z kolei dobre praktyki współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia edukacji w powiecie wodzisławskim przedstawią Starosta Powiatu Wodzisław Śl. – Leszek Bizoń, Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Zöllner-Solowska oraz Dyrektor Operacyjny Firmy Michael – Henryk Michalik. Dyskusję poprowadzi  Katarzyna Zöllner-Solowska.

W panelu dyskusyjnym, pt. „Kierunki rozwoju motoryzacji – nowe wyzwania, nowe kompetencje”, którego moderatorem będzie Krzysztof Świerk, udział wezmą Piotr Kubiak, Członek ZarząduZM Postęp; Jacek Opala, Członek Zarządu Exact Systems; Aleksander Czajka Prezes ACC Consulting oraz Mariusz Deląg Manager z Opel Manufacturing Poland – MasterPlan.

Ostatnim zagadnieniem jakie poruszone zostanie pierwszego dnia posiedzenia Rady Sektorowej to „Kompetencje dla sektorów – program wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych rekomendowanych przez Rady Sektorowe”. Zagadnienie przedstawią  Anna Żukowska, Kierownik z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach oraz Daniel Nowak, Główny Specjalista.

Dzień drugi rozpoczniemy wizytą w Fabryce VOLVO Poland. Na początek z prezentacją fabryki wystąpią Petteri Vuori, Wiceprezes Volvo Polska Industry;

Tomasz Wcisło, Wiceprezes Volvo Buses Europa oraz Marek Gawroński, Wiceprezes Volvo Polska. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy spotkania udadzą się na zwiedzanie zakładu.

Po zwiedzaniu i po lunchu odbędzie się druga część posiedzenia Rady. Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  1. Kompetencje pracowników w zakładach Volvo Polska,
  2. Centralna Komisja Egzaminacyjna  – zadania CKE i OKE, współpraca z przedsiębiorcami – w wykonaniu Horacego Dębowskiego, Wicedyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  3. Aktualne rozwiązania projektu DRIVES – Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland.

Na koniec przewidziano sesję warsztatową, podczas której przedstawione zostaną zgłaszane przez przedsiębiorstwa kwalifikacje (wyniki prac konsultacji środowiskowych). Wówczas wystąpi Łukasz Górecki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  Menadżer Klastra SA&AM oraz Monika Bezak, Ekspert ds. rynku pracy. O godzinie 17:00 odbędzie się podsumowanie spotkania.

————————–

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

Rada ds. kompetencji stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: • Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner