Szkolenie zmniejszające skutki pandemii dofinansowane przez PARP w wysokości 80%

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę szkoleń nadzwyczajnych zmniejszających skutki COVID-19, refundowanych są przez PARP w 80%.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączoną listą i zaznaczenie, którymi szkoleniami bylibyście Państwo zainteresowani, wraz z podaniem ilości potencjalnych uczestników.

W pierwszej zakładce przedstawione są szkolenia zgłoszone przez Radę Sektorową w maju br. i zatwierdzone przez PARP.

Wszystkie szkolenia w zależności od Państwa rekomendacji odbywać się będą stacjonarnie w miejscu wskazanym przez realizatora szkoleń, bądź w trybie zdalnym.

Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi najpóźniej do środy, tj. 15 lipca, do godz. 09:00. na adres sekretariat@pim.org.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt 22 646-08-18 lub 22 845-01-40

RS_rekomendacje_szkoleń_COVID_z dnia 08052020_zatwierdzone