Działania RS i innych organizacji w UE na rzecz podnoszenia kompetencji – definiowanie procesu uzgadniania zapotrzebowania na umiejętności w organizacji