RAPORTY

Raport o sytuacji na rynku pracy 2020

Luty 2020

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny cykliczny raport pod tytułem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Luty 2020” oraz raport tematyczny „Metody i sposoby monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje”.

Pierwszy z nich ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy, przedstawić najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazać bieżące trendy dominujące na rynkach pracy. Możemy w nim znaleźć m.in. informacje na temat: stopy bezrobocia w UE, przeciętnego zatrudnienia w Polsce, wynagrodzeń, przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy.

Drugi z raportów zawiera m.in. analizy zapotrzebowania na kwalifikacje, analizy popytu na pracę, analizy na podstawie danych administracyjnych, analizy ogłoszeń o pracę, badania ankietowe pracodawców, itd. 

Styczeń 2020

Niniejszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji i dotyczy okresu od 15 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. Przedstawiono w nim wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, między innymi:

  • 75% badanych pracujących Polaków i Polek deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy;
  • 1 na 5 Polaków zmienił pracę w ciągu półrocza poprzedzającego badanie. Głównym powodem była chęć rozwoju zawodowego oraz wyższe wynagrodzenie;
  • 10% pracowników aktywnie poszukuje pracy, a 45% na bieżąco przegląda oferty;
  • kompetencje najczęściej poszukiwane na polskim rynku pracy to: umiejętności techniczne, cyfrowe oraz menedżerskie i sprzedażowe;
  • nierówność płci na rynku pracy jest nadal zauważalnym problemem;
  • w krajach członkowskich Unii Europejskiej upowszechnia się zjawisko pracy mobilnej (już ok. 19% zatrudnionych).

Samochody elektryczne w Polsce

Liczba samochodów elektrycznych systematycznie rośnie. Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów, na koniec listopada 2019 roku w Polsce zarejestrowanych jest 9 829 sztuk takich pojazdów. O tym, jak szybko rośnie ten rynek, świadczy fakt, że blisko 40% samochodów elektrycznych zarejestrowanych zostało w bieżącym roku. Liderem wśród producentów jest BMW (2 714 zarejestrowanych samochodów). Załączona infografika pokazuje, jak kształtują się rejestracje elektrycznych samochodów w poszczególnych województwach.


 

Raport o sytuacji na rynku pracy 2019

Raport tematyczny PARP pod tytułem „Analiza sposobów uczenia się dorosłych w miejscu pracy”:

Analiza sposobów uczenia się dorosłych

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje, aktualne trendy i wyniki badań, listopad 2019”:

Rynek_pracy_listopad_2019 

W najnowszym raporcie m. in.:

  • o tym, że Polacy coraz rzadziej zmieniają pracę, a czas poszukiwania nowego zatrudnienia, choć nieco się wydłużył, to wynosi tylko 2,5 m-ca;
  • o sytuacji kobiet w sektorze finansowym;
  • o pozytywnej stronie automatyzacji, której nie zawsze trzeba się bać

oraz jak zawsze podsumowanie najnowszych publikacji o rynku pracy/edukacji.


Cykl ogólnych raportów infobrokeringowych,

które PARP opracowuje we współpracy z Instytutem Analiz Rynku Pracy (IARP). Raporty są pigułką wiedzy i źródłem informacji o wynikach niedawnych prac w obszarze rynku pracy. W odpowiednich miejscach odsyła do pełnych materiałów, o których traktuje. W skondensowany sposób podsumowuje bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, zbiera informacje o najważniejszych publikacjach, badaniach z tego obszaru.