RAPORTY

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE W POLSCE | Liczba samochodów elektrycznych systematycznie rośnie. Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów, na koniec listopada 2019 roku w Polsce zarejestrowanych jest 9 829 sztuk takich pojazdów. O tym, jak szybko rośnie ten rynek, świadczy fakt, że blisko 40% samochodów elektrycznych zarejestrowanych zostało w bieżącym roku. Liderem wśród producentów jest BMW (2 714 zarejestrowanych samochodów). Załączona infografika pokazuje, jak kształtują się rejestracje elektrycznych samochodów w poszczególnych województwach.

 

Raport o sytuacji na rynku pracy

Raport tematyczny PARP pod tytułem „Analiza sposobów uczenia się dorosłych w miejscu pracy”:

Analiza sposobów uczenia się dorosłych

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje, aktualne trendy i wyniki badań, listopad 2019”:

Rynek_pracy_listopad_2019 

W najnowszym raporcie m. in.:

  • o tym, że Polacy coraz rzadziej zmieniają pracę, a czas poszukiwania nowego zatrudnienia, choć nieco się wydłużył, to wynosi tylko 2,5 m-ca;
  • o sytuacji kobiet w sektorze finansowym;
  • o pozytywnej stronie automatyzacji, której nie zawsze trzeba się bać

oraz jak zawsze podsumowanie najnowszych publikacji o rynku pracy/edukacji.

Cykl ogólnych raportów infobrokeringowych, które PARP opracowuje we współpracy z Instytutem Analiz Rynku Pracy (IARP). Raporty są pigułką wiedzy i źródłem informacji o wynikach niedawnych prac w obszarze rynku pracy. W odpowiednich miejscach odsyła do pełnych materiałów, o których traktuje. W skondensowany sposób podsumowuje bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, zbiera informacje o najważniejszych publikacjach, badaniach z tego obszaru.