RAPORTY

Raport o sytuacji na rynku pracy

W najnowszym raporcie m. in.:

  • o tym, że Polacy coraz rzadziej zmieniają pracę, a czas poszukiwania nowego zatrudnienia, choć nieco się wydłużył, to wynosi tylko 2,5 m-ca;
  • o sytuacji kobiet w sektorze finansowym;
  • o pozytywnej stronie automatyzacji, której nie zawsze trzeba się bać

oraz jak zawsze podsumowanie najnowszych publikacji o rynku pracy/edukacji.

Cykl ogólnych raportów infobrokeringowych, które PARP opracowuje we współpracy z Instytutem Analiz Rynku Pracy (IARP). Raporty są pigułką wiedzy i źródłem informacji o wynikach niedawnych prac w obszarze rynku pracy. W odpowiednich miejscach odsyła do pełnych materiałów, o których traktuje. W skondensowany sposób podsumowuje bieżącą sytuację na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, zbiera informacje o najważniejszych publikacjach, badaniach z tego obszaru.