KONTAKT

Masz ptania?

Bożena Oleksy

Wiceprezes, Animator Rady Sektorowej


Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel. 600 003 240

Łukasz Górecki

Manager Klastra SA&AM


Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel. 514 035 836

Agnieszka Szpoton

Dyrektor Biura


Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
tel. 607 880 090