Polityka prywatności

Witryna  http://radasektorowa-motoryzacja.pl  zawiera informacje o Sektorowej Radzie ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) i jej ofercie. Daje też możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projektach edukacyjnych Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), w  szkoleniach oferowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Użytkownik może przeglądać strony nie ujawniając, kim jest. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymagane w przypadku:

  • Korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu lub projekcie edukacyjnym,
  • Chęci otrzymywania informacji o ofercie Sektorowej Radzie ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) .

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników  przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z oferty szkoleniowej Sektorowej Radzie ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)  .

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO , jest Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)  z siedzibą w Warszawie ul. Grażyny 15 (02-548  Warszawa).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Sektorową Rade ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) w  celu wykonania umowy o szkolenie lub o realizację projektu edukacyjnego oraz w celu archiwizacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co zgodnie z  artykułem 6, paragraf 1, punkt b Rozporządzenia RODO jest podstawą prawną przetwarzania. Dane Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, w który zostały podane. Dane niezbędne do wydania duplikatów certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje – przez okres 50 lat po uzyskaniu kwalifikacji.

Jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę, Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) będzie przetwarzała Państwa dane w celach marketingowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda.  W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane do odwołania przez Państwa udzielonej zgody.

Administrator może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej, w przypadku, jeśli wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Sektorowej Rada ds. kompetencji szanuje prywatność swoich klientów i postępuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Witryna http://radasektorowa-motoryzacja.pl   wykorzystuje pliki  cookies. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zbierane dane mogące wpłynąć na identyfikację użytkownika, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Zbierane są przez nas dane o:

  • publicznym adresie IP użytkownika
  • czasie wysłania odpowiedzi
  • hoście użytkownika
  • danych stron referencyjnych
  • informacjach o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika

Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie serwisem.

Mechanizm cookies: Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które serwis przesyła na dysk twardy Państwa komputera poprzez przeglądarkę, z której korzystacie. Serwis wykorzystuje pliki cookies do zbierania danych statystycznych. Serwis może wykorzystywać pliki cookies również do zapamiętania preferencji użytkownika, logowania, zapamiętanie danych użytkownika. Serwis może wykorzystywać również cookies z narzędzia Google Analytics, są to pliki cookies do wyświetlania odpowiednich reklam i linków oraz zbierania informacji o użytkowniku, firma Google może gromadzić takie informacje również o innych stronach wykorzystujących tą samą technologię. Więcej o polityce prywatności Google Analytics: http://www.google.com/privacy/ W przeglądarce internetowej możesz zablokować pliki cookies z tej lub wszystkich stron, zwykle dokonuje się tego w ustawieniach prywatności. Uniemożliwi to instalację tych plików na Twoim komputerze oraz może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z naszego serwisu. Więcej o plikach cookies znajdziesz pod adresem: http://www.aboutcookies.org/

Jak zablokować pliki cookies w przeglądarkach:

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Mozilla Firefox

W przeglądarce Internet Explorer

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Safari

Aby zablokować wysyłanie informacji do Google Analytics można skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje system Google Analytics, jak to zrobić opisuje poniższa strona:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa  dane osobowe przesyłane poprzez ww. witryny Sektorowej Rady ds. kompetencji  są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: oleksy@pim.org.pl

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sektorową Rade ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Warszawa, 25 maja 2018