BADANIA

SEKTOR EDUKACJI

Badanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych – ankieta dla nauczycieli


Badanie ogólnopolskie w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań sektora motoryzacyjnego  – ankieta dla nauczycieli 


SEKTOR BIZNESU

Badanie potrzeb pracodawców z sektora motoryzacyjnego w zakresie nowych kwalifikacji i kompetencji pracowników- ankieta weryfikująca potrzeby przedsiębiorców


Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja skrócona


Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja pogłębiona