III runda konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 15 lipca br. ogłosiła III rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem III rundy konkursu jest wybór 4 Operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem Operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rad.

Sektory objęte III rundą konkursu:

  • Budowlany
  • Finansowy
  • Motoryzacyjny
  • Turystyczny

Wysokość dofinansowania w III rundzie konkursowej wynosi 17 008 106,40 zł w podziale na 4 sektory. Nabór prowadzony będzie od 19 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. godz.12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kompetencje dla sektorów.