18.09.2018 – Konferencja NOWE KOMPETENCJE NA NOWE CZASY

Inauguracja Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności w ramach realizowanego projektu pn. „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”

Warszawa, 18 września 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, sala im. Grażyny Gęsickiej

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROGRAM (w trakcie potwierdzania / może ulec zmianie)  

10:00 – 11:00                     Część nominacyjna

10:00     Prezentacja Rada ds. Kompetencji Komitet Sterujący

10:10     Wystąpienie Minister Jadwigi Emilewicz MPiT

10:20     Wystąpienie Minister Anny Zalewskiej MEN

10:30     Wystąpienie Minister Elżbiety Rafalskiej MPiPS

10:40     Wystąpienie p.o. Prezes Jadwigi Lesisz PARP

10:50     Wręczenie nominacji Członkom Rady, sesja fotograficzna

11.00 – 11.30                     Przerwa kawowa, w przerwie konferencja prasowa MPiT/MEN/MPiPS/PARP/Rada

11.30 – 13.10                     Część konferencyjna „Najlepsze praktyki w szkolnictwie branżowym – jak kształcić i jakie kompetencje”

11:30     Centrum Kompetencji Kaczki Średnie, Dyrektor Krzysztof Świerk

11:50     Program szkolnictwa branżowego, Bożena Bałdysz, Opel Manufacturing Poland

12:10     Program szkolnictwa branżowego Wielton

12:30     Centrum Kompetencji Gorzów Wlkp.

12:50     Program szkolnictwa branżowego VW-Poznań

 

13.10 – 13.30                     Przerwa kawowa

13.30 – 14.30                     Debata na temat kwalifikacji w branży motoryzacyjnej w przyszłości (propozycja uczestników: KSSE / PIM / ZPMiAP / Pilkington / MPiT / Balluff / Intel)

14.30 – 15.00                     Wykład profesorski

15.00 – 16.00                     Lunch / Networking