Liderzy zmian

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny i Podkarpacka Akademia Motoryzacji. To przykłady organizacji, które ułożyły wzorcową współpracę ze szkolnictwem, dzięki czemu powstają nowe zawody na potrzeby motoryzacji. To tylko część wniosków z ostatniego posiedzenia Sektorowej Rady ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Eksperci Rady odwiedzili zakłady Pilkingtona (producent szyb samochodowych), żeby na pierwszej linii frontu wymienić się doświadczeniami z otoczenia edukacji i biznesu. Gospodarz spotkania, Ryszard Jania Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland, przedstawił uczestnikom realizowany projekty: w konsorcjum międzynarodowym projekt DRIVES i regionalny projekt PAMISZ, które wzbudziły duże zainteresowanie członków Rady. Projekt PAMISZ pomaga w przygotowywaniu wykfalifikowanych pracowników i umożliwia wzajemne uznawanie certyfikatów między formalną i nieformalną edukacją motoryzacyjną, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz uczelniami wyższymi.