Narzędzie dla zgłaszania nowych kwalifikacji – wersja pogłębiona

Poniżej znajdują się arkusze opisujące podstawowe kwalifikacje dla zawodów dedykowanych sektorowi motoryzacji i elektromobilności. Zawierają one kwalifikacje wynikające z podstawy programowej i opisują umiejętności, jakie są kształcone w szkołach branżowych.

Na ile są one dostosowane do wymagań rynku pracy? I jak powinny wyglądać w modelowym kształcie, aby jak najlepiej dopasować kształcenie branżowe do specyfiki i oczekiwań firm sektora motoryzacyjnego?

To pytania, jakie stawia sobie Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), której zadaniem jest między innymi opracowanie rekomendacji do skutecznych zmian jakości i formy kształcenia branżowego i dopasowania jego formy i treści do wymagań pracodawców branży motoryzacyjnej.

Zwracamy się do przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego o weryfikację kwalifikacji w poszczególnych zawodach, dlatego też prosimy:

  • wybrać arkusz z zawodem, który jest najbardziej potrzebny w Państwa firmie
  • zapoznać się z zawartymi tam kwalifikacjami
  •  wskazać, które kwalifikacje są ważne w danym zawodzie a których brakuje i powinny być włączone do programu nauczania

Arkusze są interaktywnym narzędziem, nie ma potrzeby zapisywania ich na swoich komputerze, wszystko można wypełnić on-line.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Monika Bezak, tel. + 48 504 292 316, e-mail: mbezak@ksse.com.pl

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa wkład w poprawę jakości kształcenia branżowego w Polsce i liczymy, że wspólnie zbudujemy skuteczną platformę wymiany wiedzy i doświadczenia na linii edukacja-biznes.

Proszę wypełniać zielone pola w arkuszu zgodnie z pytaniami w wierszu 3.

Automatyk

Blacharz samochodowy

Blacharz

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik

Elektronik

Elektryk

Kierowca mechanik

Kowal

Krawiec

Lakiernik samochodowy

Magazynier – logistyk

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik precyzyjny

Mechatronik

Modelarz odlewniczy

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Operator obrabiarek skrawających

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Sprzedawca

Ślusarz

Tapicer

Technik analityk

Technik automatyk

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik ceramik

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik ekonomista

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik handlowiec

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik 1

Technik mechanik 2

Technik mechatronik

Technik odlewnik 1

Technik odlewnik 2

Technik pojazdów samochodowych 1

Technik pojazdów samochodowych 2

Technik prac biurowych

Technik programista

Technik przemysłu metalurgicznego

Technik rachunkowości

Technik spedytor

Technik technologii chemicznej

Technik technologii szkła

Technik technologii wyrobów skórzanych 1

Technik technologii wyrobów skórzanych 2

Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji

Technik transportu drogowego

Technik włókiennik