Nowe wyzwania dla przedsiębiorców -Zapotrzebowanie na szkolenia

Aktualna sytuacja związana z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy do Polski, powoduje nowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, operator Rad Sektorowych planuje przeznaczenie dodatkowych środków finansowych, o które będą się mogli starać przedsiębiorcy, na szkolenia związane z dostosowaniem do aktualnych wyzwań. 

Poniżej w tabeli zostały przedstawione zidentyfikowane przez Rady Sektorowe i PARP tematy szkoleń, które mogłyby wesprzeć Państwa w wyzwaniach jakie stawia przed Państwem rynek pracy. Aby przedmiotowe szkolenia mogły zostać ujęte w rekomendacji Rady, potrzebujemy potwierdzenia branży zainteresowanie tego typu szkoleń. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety: 

Zapotrzebowanie na szkolenia (google.com)