OGÓLNOPOLSKIE BADANIE „BIEŻĄCY MONITORING SEKTORA” OBSZAR EDUKACJI (szkolnictwo ponadpodstawowe),W KONTEKŚCIE ZAKRESU I SPOSOBU KSZTAŁCENIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

Zachęcamy do zapoznania się z RAPORTEM, którego przedmiotem jest dostępność systemu kształcenia branżowego dla motoryzacji i elektromobilności w Polsce.

W Raporcie odnajdziecie Państwo:

– wykaz szkół zawodowych z uwzględnieniem poszczególnych kierunków kształcenia i ich geolokalizacją,

– wykaz nowych uruchamianych kierunków kształcenia, często w trybie eksperymentalnym,

– zestawienie zawodów, które są poszukiwane na rynku pracy z dostępną ofertą kształcenia,

– informacje związane z możliwymi kierunkami rozwoju szkół oraz samych nauczycieli,

– zestaw umiejętności jakich wymagają pracodawcy od przyszłych pracowników,

– profil nauczyciela w szkołach kształcących dla branży motoryzacyjnej,

– dobre praktyki współpracy na linii szkoła – pracodawca.