PARP: „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”

Zachęcamy do lektury grudniowego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z rynku pracy i skrótowe podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych między 23 listopada a 23 grudnia 2021 r. W tym numerze zwracamy uwagę na:

 • Według szacunków MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie 2021 r. wyniosła 5,4% i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z listopadem 2020 r. – o 0,7 p.p.
 • Odnotowano spadek optymizmu przedsiębiorców w ocenie wzrostu gospodarczego: 38% respondentów spodziewa się recesji w ciągu najbliższego półrocza (wzrost o 11 p.p. względem wyników badania z czerwca 2021 r.), a 16% – wzrostu (spadek o 9 p.p.).
 • W ciągu ostatnich 25 lat wzrost zatrudnienia w UE wiązał się głównie z aktywizacją zawodową kobiet, które stanowiły 2/3 całego wzrostu. Najwięcej kobiet podejmujących pracę było w wieku średnim (30-49 lat) i starszym (50+). Obejmowały one pracę zarówno w zawodach nisko- jak i wysokopłatnych, na ogół w takich sektorach, jak administracja publiczna, zdrowie i edukacja.

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

 • Plany pracodawców (wyniki 44. edycji badania, Polska),
 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, I kw. 2022, Polska,
 • Pensje i zatrudnienie – plany firm na 2022 rok,
 • Fachowcy o lepszej pracy. Pracownicy fizyczni o rosnącym rynku zatrudnienia,
 • Migracje zarobkowe Polaków (edycja X),
 • Firmowe święta nie dla każdego,
 • Świąteczne zawody 2021.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • Gender gaps and the employment structure,
 • The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment,
 • Back in the Driver’s Seat: Employees Use Tech to Regain Control.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-grudzien-2021

Życzymy miłej lektury.