Podsumowanie projektu – Interesariusze projektu

Interesariuszami projektu były podmioty świadczące usługi rozwojowe

Więcej informacji poniżej

INTERESARIUSZE PROJEKTU