Podsumowanie projektu – Wnioski z przeprowadzonych inicjatyw

Wnioski z przeprowadzonych inicjatyw Sektorowej Rady ds. kompetencji (Polska Izba Motoryzacji, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych)

Więcej informacji poniżej

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH INICJATYW