Podsumowanie projektu – Wnioski z przeprowadzonych inicjatyw