Podsumowanie projektu – Zadania i dokonania KSSE

Zadania i dokonania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to m.in. organizacja konsultacji środowiskowych, przeprowadzenie seminariów metodologicznych oraz warsztatów dla nauczycieli szkolnictwa branżowego. Opracowano ogólnopolski wzór porozumienia o współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką edukacyjną, itd.

Więcej informacji poniżej

ZADANIA I DOKONANIA KSSE