BIBLIOTEKA

27/03/2023

Rekomendacje, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. opracowała Rekomendacje mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (edycja trzecia) w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze […]
15/02/2023

Raport OBRAZ EDUKACJI DLA MOTORYZACJI 2023 w pigułce

Zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem z Raportu opracowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., a także wyodrębnionymi kwestiami problemowymi, które wymagają rozwiązań systemowych oraz zmian […]
09/02/2023

Program DRIVES jako przykład trendu kształtowaniu zawodów przyszłości w branży automotive na płaszczyźnie europejskiej

Początek od GEAR 2030 Od początku lat dwutysięcznych zdecydowanie uległo zmianie spojrzenie na wyzwania ekologiczne, gospodarcze i w konsekwencji społeczne w Europie. Miało to wpływ na […]
09/02/2023

Analiza ścieżki kariery ucznia w branżowym kształceniu formalnym, trzyletniej szkole branżowej I stopnia (BS1) oraz dwuletniej szkole branżowej II stopnia (BS2) dla zawodów branży motoryzacyjnej w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019r. poz. 316.

Trendy w kwalifikacjach i branży motoryzacyjnej. Sektor automotive rozwija się bardzo prężnie i jest najbardziej produktywną gałęzią gospodarki. Polska Izba Motoryzacji ocenia, że to największa z […]