Posiedzenie członków i interesariuszy Rady Sektorowej 6 – 7 marca w Gliwicach

W dniach 6 – 7 marca odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie członków i interesariuszy Rady Sektorowej – Motoryzacja i Elektromobilność.

W pierwszym dniu spotkania w Gliwicach, po zapoznaniu się z bieżącymi działaniami Rady,  uczestnicy dyskutowali nt. kompetencji w obszarze „zielonej transformacji” w branży motoryzacyjnej (w tym recyklingu tworzyw sztucznych). Przedstawione były również wyniki III edycji ogólnopolskich badań dot. bieżącego monitoringu sektora obszaru edukacji w kontekście zakresu i sposobu kształcenia dla sektora motoryzacyjnego. W kolejnym dniu posiedzenia, Dyrektor zakładu Pan Andrzej Korpak przedstawił historię i rozwój fabryki Stellantis Gliwice (dawniej Opel Manufacturing Poland), następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia wydziałów produkcyjnych Karoserii i Montażu Głównego fabryki Stellantis i bezpośredniego zapoznania się z kompetencjami pracowników wymaganymi na poszczególnych stanowiskach pracy.

Kilka słów o fabryce Stellantis w Gliwicach

Gliwicki zakład bazuje na umiejętnościach, doświadczeniu i kulturze jakościowej wypracowanych przez prawie dwadzieścia piec lat funkcjonowania w branży motoryzacyjnej, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie tak znakomitych wyników jakościowych w produkcji dużych pojazdów dostawczych już od momentu uruchomienia produkcji. Gliwicki zespół tworzą doświadczeni eksperci, aktywnie współpracujący z kadrą inżynierską i naukową pobliskiej Politechniki Śląskiej oraz, w ramach realizacji różnego rodzaju inicjatyw, z gliwickim Technoparkiem. Współpraca z Politechniką trwa już ponad dwadzieścia lat i zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, z potencjałem rozwoju już w ramach nowego etapu biznesowej historii gliwickiej lokalizacji Stellantis – produkcji dużych samochodów dostawczych.

Ośrodek produkcyjny w Gliwicach zyskał renomę producenta pojazdów sygnowanych najwyższym znakiem jakości już ponad dwie dekady temu – to nie zmieniło się po zmianie profilu produkcji na duże pojazdy dostawcze. Bardzo dobre wyniki gwarancyjne, produkowanych w fabryce modeli, obejmujące trzy miesiące użytkowania przez klientów są nadal bardzo mocną stroną śląskiej fabryki, co ma ogromne znaczenie dla Stellantis, będącego ważnym graczem na rynku pojazdów dostawczych w Europie. Wyniki te zostały docenione w listopadzie przez władze koncernu Stellantis wyróżnieniem „za wzorcowe uruchomienie produkcji dużych samochodów dostawczych i zapewnienie ich jakości na najwyższym poziomie, potwierdzone doskonałymi wynikami gwarancyjnymi, już od pierwszego dnia produkcji”. Zakładowe Laboratorium Jakościowe, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, zostało odpowiedzialne za proces potwierdzania jakości części od dostawców dla wszystkich fabryk Stellantis na całym świcie, w tym również tych produkujących samochody osobowe.

Stellantis Gliwice inwestuje również w ludzi młodych, stwarzając im optymalne warunki rozwoju zawodowego. Z myślą o nich przygotowany został program sześciomiesięcznych staży dla studentów kierunków technicznych – „Junior Engineer”. Daje on możliwość dynamicznego rozwoju poprzez realizację projektu i konfrontację wiedzy akademickiej z realnymi wyzwaniami inżynierskimi i biznesowymi, pod okiem doświadczonych przełożonych. Oprócz tego, że program jest profesjonalny, jest też szansą na poznanie świetnych ludzi, ekspertów w swojej dziedzinie, pasjonatów motoryzacji i nie tylko. W szkole branżowej I stopnia (Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach) pod patronatem firmy Stellantis uczą się przyszli mechatronicy. Firma organizuje i finansuje uczniom egzamin certyfikujący ich kwalifikacje do pracy w zawodzie mechatronika, również poza granicami Polski. [Źródło: Stellantis]