Posiedzenie Sektorowej Rady

🔸 Podczas konferencji AutoEvent odbyło się posiedzenie Sektorowej Rady, w ramach którego uczestnikom przedstawiono koncepcję Branżowych Centrów Umiejętności, na spotkaniu zamkniętym Członkom Rady przedstawiono sprawozdanie z działań Rady za rok 2021.

🔸Ostatni dzień konferencji poświęcony był kompetencjom pracowników – podczas debaty rozmawiano o branżowych trójstronnych porozumienia na rzecz zapewnienia strategicznych kompetencji w motoryzacji a także o elastycznych rozwiązaniach do nowych modeli zatrudnienia i pracy w motoryzacji (w tym, pracowników z Ukrainy)