Poszukiwani Eksperci, którzy zaopiniują zasadność włączenia nowych kwalifikacji do ZSK

Zapraszamy firmy i Ekspertów zainteresowanych poniższymi kwalifikacjami, a także przygotowaniem opinii w sprawie zasadności włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ogłoszenia mają charakter zapytań ofertowych. Pod linkami jest dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów.

 Do sporządzenia opinii zaprasza MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT STRATEGII, KWALIFIKACJI I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

„Diagnozowanie samochodów elektrycznych”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-diagnozowanie-samochodow-elektrycznych

„Kontrolowanie jakości specjalnych płynów samochodowych w warunkach eksploatacyjnych”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-kontrolowanie-jakosci-specjalnych-plynow-samochodowych-w-warunkach-eksploatacyjnych

„Kupowanie usług badawczych dla branży motoryzacyjnej”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-kupowanie-uslug-badawczych-dla-branzy-motoryzacyjnej

„Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-organizowanie-pomocy-w-zakresie-mobilnosci-w-oparciu-o-zidentyfikowane-potrzeby-osob-z-niepelnosprawnosciami

„Szacowanie kosztów jednostkowych przewozów ładunków transportem samochodowym”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-szacowanie-kosztow-jednostkowych-przewozow-ladunkow-transportem-samochodowym

„Wykonywanie czynności magazynowych”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-wykonywanie-czynnosci-magazynowych

„Serwisowanie kół pojazdów samochodowych”

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sporzadzenie-opinii-o-spoleczno-gospodarczej-potrzebie-wlaczenia-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-zsk-kwalifikacji-rynkowej-serwisowanie-kol-pojazdow-samochodowych

Zapraszamy przede wszystkim interesariuszy projektu, którzy w czasie konsultacji środowiskowych i seminariów metodologicznych dzielili się swoją wiedzą i zaangażowaniem!

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.