Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje okres sprawozdawczy od 28 czerwca do 26 lipca 2022 r.  

W raporcie został zaprezentowany:

Rynek pracy w Polsce: Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2022 r. wyniosła 4,9%. W porównaniu z majem 2022 r. spadła o 0,2 p.p., a w porównaniu z czerwcem 2021 r. była niższa o 1,1 p.p.

W czerwcu 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 96,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 10,0 tys. (9,4%) mniej niż w maju 2022 r. i o 21,6 tys. (18,3%) mniej r/r.

Europejski rynek pracy:

Według danych Eurostatu w maju 2022 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (13,1%), we Włoszech (8,1%) i w Szwecji (7,7%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,5%), Polsce (2,7%) i Niemczech (2,8%).

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła poziom 7,1% (spadek o 0,1 p.p. m/m). Wśród mężczyzn bezrobocie wyniosło 6,2% (spadek o 0,1 p.p. m/m).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

Największy wzrost liczby ofert pracy r/r zanotowano w zawodach związanych z branżą IT (40% więcej niż w czerwcu 2021 r.) oraz w przypadku prawników (+27%).

Największy spadek nastąpił w popycie na pracowników fizycznych (-22%). Utrata pracy podczas pandemii dotknęła szczególnie młodych ludzi – wiosną 2021 r. 17% osób w wieku od 18 do 29 lat zadeklarowało, że straciło pracę w wyniku pandemii. Rok później, w 2022 r. tylko 9% młodych twierdziło, że straciło pracę podczas pandemii i nadal są bezrobotni.

Raport_rynek_pracy_lipiec_2022.pdf (parp.gov.pl)