Wspieramy branżową edukację

Pilkington Automotive Poland (firma członkowska PIM) to jeden z największych producentów szyb samochodowych w Polsce i część NSG Group – światowego potentata w tej branży. Jego zakłady mieszczą się w Sandomierzu i Chmielowie. To jeden z najnowocześniejszych zakładów polskiego sektora motoryzacyjnego. Za niecały miesiąc (19-20 września) dzięki zaproszeniu Prezesa Ryszarda Jani, sandomierska fabryka Pilkington Automotive Poland będzie miejscem wyjazdowego posiedzenia Sektorowej Rady ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Jednym z głównych zadań Rady jest wsparcie systemu kształcenia branżowego m. in. przez kreowanie i wdrożenie do systemu nowych kwalifikacji, które pozwolą przygotować młodych ludzi do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze motoryzacyjnym. Pilkington Automotive Poland od lat angażuje się w nowatorskie projekty edukacyjne. W trakcie dwudniowych spotkań o projektach i przykładach dobrych praktyk współpracy branży z sektorem edukacji w regionie opowiedzą Prezes Pilkington Automotive Poland Pan Ryszard Jania i zaproszeni goście. Członkowie Rady reprezentujący wszystkich interesariuszy procesu edukacji w kraju będą mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy na linii przemysł – edukacja.