Konsultacje środowiskowe

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach zaprasza do udziału w konsultacjach środowiskowych, które organizuje dnia 11 października 2018 roku w godzinach 9:00 – 15:00 w Katowicach w Hotelu Park HOTEL Diament.

Spotkanie pozwoli przedsiębiorcom na zapoznanie się z obecnymi możliwościami edukacyjnymi w branży motoryzacyjnej i ich przełożeniem na faktyczne zatrudnienie w firmach w naszym kraju.

Zapraszamy szczególnie przedstawicieli Działów HR, licząc na udział w dyskusji, która pozwoli porównać potrzeby pracodawców z możliwościami sektora edukacji dla branży motoryzacyjnej w regionie.

Zgłoszenia drogą e-mail proszę przesyłać do dnia 5-ego października 2018 roku [mbezak@ksse.com.pl]

Zapraszamy!

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy