Wizytówka firmy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako Partner projektu wdrożeniowego pt. „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza polskich przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej (z uwzględnieniem elektromobilności) do opracowania wizytówki swojej firmy.

Wizytówka pozwala na zaprezentowanie stanowisk, na które obecnie firmy zatrudniają pracowników, z uwzględnieniem wymaganych kwalifikacji, uprawnień, czy dodatkowych szkoleń. Zebrane dane pozwolą na osiągnięcie jednego z celów projektu, jakim jest sieciowanie sfery biznesu ze sferą edukacji. Informacje te będą udostępniane szkołom oraz instytucjom edukacji, a także doradcom zawodowym, by umożliwić im odpowiadanie na potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem lokalizacji firmy i szkoły/instytucji, a także sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego. Budowa – z jednej strony bazy danych potrzeb i oczekiwań pracodawców, z drugiej – dostępnej oferty edukacyjnej – pozwoli Radzie Sektorowej znaleźć konkretne rozwiązania dla biznesu, by wesprzeć procesy rekrutacji i zatrudniania.

W najbliższych pięciu latach przedstawiciele sektora biznesu oraz edukacji będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, między innymi podczas ogólnokrajowych konsultacji środowiskowych, czy seminariów metodologicznych, a przede wszystkim do wypracowania realnych porozumień branżowych pomiędzy firmami a jednostkami szkoleniowymi.

W projekcie istotne są dla nas konkretne rozwiązania – nawiązanie współpracy pomiędzy konkretną placówką a firmą celem odpowiedniego dopasowania kwalifikacji nowozatrudnionych osób, oraz już pracujących na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z zapotrzebowaniem firmy. Kluczowa jest również zmiana obecnie funkcjonującego systemu kształcenia branżowego w naszym kraju – będzie to możliwe tylko dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców w kształtowanie oczekiwanych kwalifikacji, uprawnień, programów nauczania, czy zasad prowadzenia egzaminów i certyfikacji. Pozwoli to z pewnością niwelować również problemy pracodawców związane z rekrutacją nowych pracowników.

Zapraszamy do przesyłania gotowych wizytówek na adres: mbezak@ksse.com.pl

 

POBIERZ WZÓR WIZYTÓWKI