Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu Raport na temat branży automotive