Podziękowania

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w posiedzeniu Rady, które miało miejsce w dniach 19-20.09.2019 r. w Sandomierzu.

Było to pierwsze spotkanie, które wyraźnie potwierdziło potrzebę kontynuowania rozmów przedstawicieli branży ze wszystkimi instytucjami otoczenia edukacji (zarówno na poziomie centralnymi jak i regionalnym). Cytujemy wniosek, który padł na zakończenie obrad „… jest taka potrzeba, by na kolejnym spotkaniu dokończyć niedokończone rozmowy…”

Państwa obecność i wsparcie jest dla nas niezwykle istotne – wierzymy, że wzajemna współpraca przyczyni się do realnych rozwiązań dla biznesu w obszarze edukacji, o czym świadczą dyskusje, których byliście Państwo uczestnikami.

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Ryszardowi Jani oraz Firmie Pilkington za przyjęcie Członków Rady Sektorowej i zaproszonych gości!