Rada Sektorowa na roboczych spotkaniach w Pilkington Automotive Poland

W dniach 19-20 września br. w siedzibach Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w zakładach Grupy NSG w Sandomierzu i Chmielowie odbyły się posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność.

Członkowie Rady, w której skład wchodzą przedstawiciele świata biznesu, edukacji i nauki spotkali się na wyjazdowych posiedzeniach w Sandomierzu oraz w Chmielowie. Tematem przewodnim spotkań było przedstawienie instytucji otoczenia edukacji, ich role i zadania w systemie oraz dobre praktyki współpracy ze światem biznesu. Integralną częścią spotkań były wizyty studyjne w zakładach w Sandomierzu (Huta i Automotive) i Chmielowie.

Gospodarzem wydarzenia był Prezes Ryszard Jania (Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland; Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnobrzegu; Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego).

Uczestników spotkania w Pilkington Automotive Poland przywitali Prezes Ryszard Jania i Przewodniczący Rady Pan Henryk Michalik.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele instytucji otoczenia edukacji w regionie (dr Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziałów Edukacji w Sandomierzu, Tomasz Krawczuk – Naczelnik Wydziałów Edukacji w Tarnobrzegu, Agnieszka Kopeć – Wydział Edukacji w Tarnobrzegu, Teresa Huńka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Aldona Łukawska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu) oraz Pani Anna Wolska – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i (zdalnie za pośrednictwem skypa) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pan Horacy Dębowski. Przedstawiciele instytucji przedstawili  zadania statutowe i przykłady efektywnej współpracy z branżą.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania (39) przedstawili swoje własne doświadczenia, potrzeby i możliwości współpracy na linii biznes – edukacja.

Postęp technologiczny zmusza do wytyczenia nowych kierunków kształcenia i tu pokazuje się kolejna, jakże ważna rola przedsiębiorców – to kreowanie nowych kwalifikacji, które należy zdefiniować i przedstawić do wdrożenia do nauczania w systemie formalnym bądź pozaformalnym. Znakomita współpraca przedsiębiorców ze szkolnictwem w regionie podkarpackim i świętokrzyskim (Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Podkarpacka Akademia Motoryzacji) zaowocowała kształceniem uczniów na potrzeby biznesu, gdzie trwają prace nad kształceniem kierunkowym.

Po popołudniowej wizycie w hucie zakładów Pilkington odbyła się druga część posiedzenia Rady. W trakcie dyskusji omawiano takie zagadnienia jak: zmiany w kształceniu zawodowym, zintegrowany system kwalifikacji, zintegrowana strategia umiejętności.  Swoje wystąpienia mieli m.in.: Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Anna Wolska oraz ekspert ds. ZSK Maciej Tauber, który przybliżył proces wdrażania nowych kwalifikacji.

Dzień pierwszy zakończył się zwiedzaniem Starego Miasta w Sandomierzu.

Dzień drugi – 20 września rozpoczął się od wizyty w kolejnym zakładzie Pilkington Automotive Poland w Chmielowie. Odbyła się kolejna tura posiedzenie Rady Sektorowej, podczas której Prezes Ryszard Jania zaprezentował dotychczasowe prace w międzynarodowym projekcie DRIVES (europejskie kwalifikacje w branży motoryzacyjnej) i projekcie Podkarpackiej Akademii Motoryzacji i Szkolnictwa Zawodowego (PAMISZ). Ogromne zaciekawienie wywołała również prezentacja Pani Moniki Kuczyńskiej – Dyrektora HR Grupy NSG, do której należą zakłady Pilkington w Sandomierzu i Chmielowie. Pani Dyrektor przedstawiła sposób rekrutacji pracowników w całej Grupie NSG i „moto” kompetencje pracowników w zakładach w Polsce.

Na sam koniec uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Serdecznie dziękujemy Firmie Pilkington oraz Panu Prezesowi Ryszardowi Jania za miłe przyjęcie przedstawicieli Sektorowej Rady!