Prezentacja nowego Raportu sektora edukacji dla motoryzacji 2023

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing właśnie zakończyła III edycję OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA „BIEŻĄCY MONITORING SEKTORA” OBSZAR EDUKACJI (szkolnictwo ponadpodstawowe), W KONTEKŚCIE ZAKRESU I SPOSOBU KSZTAŁCENIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO.

Jakie informacje można znaleźć w Raporcie podsumowującym badanie?

 •  aktualne kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych
 •  nowe trendy w motoryzacji i innowacjach wdrażanych w szkołach
 •  doradztwo zawodowe w Polsce
 •  potrzebach nauczycieli w zakresie nowych kompetencji i szkoleń
 •  współpraca szkół i nauczycieli z pracodawcami
 •  potrzeby szkół w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy
 •  porównanie najważniejszych zmiennych i wniosków ze wszystkich edycji badań

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

W najbliższym czasie będziemy poddawać otwartej dyskusji następujące kwestie problemowe, które wybrzmiewają we wnioskach z badania, tj.:

 1. Problematyka możliwości przekwalifikowania się dorosłych w ramach life long learning,

a spadająca liczba szkół policealnych.

 1. Konieczność promocji i rozwoju realnej i stałej współpracy Education 2 Business w całej Polsce.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości praktycznego doradztwa zawodowego (bazującego na wiedzy

o rynku / sektorze i narzędziach weryfikujących kompetencje).

 1. Różne klasyfikacje i rozumienie zawodów a sporządzanie barometrów zawodów, decyzje

o otwieraniu kierunków w szkołach oraz organizacja praktyk, staży i pracy projektowej.

 1. Podstawy programowe a realia rynkowe – zakresy egzaminacyjne – dostępne podręczniki.

Zachęcamy do śledzenia informacji o organizowanych spotkaniach roboczych w projekcie!

Monika Bezak

Ekspert ds. Rynku Pracy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.