Zdalne seminarium metodologiczne 17 czerwca

Zapraszamy nauczycieli szkół branżowych, doradców zawodowych i pozostałe zainteresowane osoby na zdalne seminarium metodologiczne przygotowujące do bardziej nowoczesnego wdrażania w szkole kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Zapotrzebowanie na rozwój tzw. „kompetencji miękkich” zgłaszany jest ze strony pracodawców w skali całego kraju, w tym pracodawców z sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności.

Zdalne seminarium metodologiczne organizujemy przy współpracy Polskiej Izby Motoryzacji oraz Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach projektu „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności)”. Inicjatywę wspiera Instytut Badań Edukacyjnych, który zajmuje się tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uczestnicy Seminarium otrzymają imienne potwierdzenie udziału w zdalnym Seminarium Metodologicznym.

17 czerwca 2020r., 09:45-14:00

Agenda:

od 9:45            Możliwość logowania się

10:00-10:20     Przywitanie gości, informacje o Projekcie

10:20-11:50     „Przy okazji- jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów”

12:50-12:00     Przerwa

12:00-13:30     „Od kompetencji do kwalifikacji”

13:30-14:00     Dyskusja i podsumowanie

Zakończenie: 14:00

Do udziału w Seminarium wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału do dnia 16 czerwca 2020 roku na adres mailowy: mcader@ksse.com.pl lub mbezak@ksse.com.pl


Zainteresowanym osobom prześlemy link do logowania dzień przed wydarzeniem.

Zapraszamy!