10 marca spotkanie informacyjne PARP dla wnioskodawców konkursu „Kompetencje dla sektorów”

Departament komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 10 marca br. organizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców konkursu „Kompetencje dla sektorów”, runda III. Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych pełnieniem roli operatora w ramach tego działania dla 7 sektorów:

  • budowlanego,
  • motoryzacyjnego,
  • nowoczesnych usług biznesowych,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • chemicznego,
  • przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
  • usług rozwojowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1255