12.06.2019 seminarium metodologiczne ”Edukacja dla motoryzacji”

Zapraszamy na seminarium metodologiczne ”Edukacja dla motoryzacji” prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Jest to kolejne spotkanie z cyklu seminariów metodologicznych organizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Rada Sektorowa ds. kompetencji  w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności”. 

Całodniowe warsztaty będą dotyczyć nowych kwalifikacji w sektorze motoryzacji, współpracy sfery edukacji z biznesem oraz metodyki zgłaszania i wdrażania nowych kwalifikacji w systemie kształcenia.

Liczba miejsc ograniczona. Z jednej instytucji/szkoły/firmy zapraszamy maksymalnie 2 osoby.

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą e-mail do dnia 10.06.2019. pod adresem mbezak@ksse.com.pl