22-23.06.2022 Posiedzenie Członków i Interesariuszy Rady

W dniach 22-23.06.2022 na dorocznej konferencji dedykowanej branży motoryzacyjnej pn. AutoEvent 2022, organizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji odbędzie się kolejne Posiedzenie Członków i Interesariuszy Rady.

Data: 22-23.06.2022 r.

Miejsce: Hotel Villa Verde Congress & Spa**** Zawiercie

Podczas spotkania Członkowie oraz Interesariusze Rady będą mogli wziąć udział w bardzo ciekawych prelekcjach oraz debatach takich jak m.in.:

Krzysztof Świerk, Dyrektor ds. edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji przybliży zagadnienia związane z Branżowymi Centrami Umiejętności dla sektora.

„EDU-Supercharger” sprawne rozwijanie kompetencji w trójstronnych porozumieniach

Elastyczne dostosowanie szkoleń technicznych do potrzeb rynku pracy i postępu technologicznego
dr inż. Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechnika Łódzka

Debata: Branżowe trójstronne porozumienia na rzecz zapewnienia strategicznych kompetencji w motoryzacji
Moderator: Krzysztof Świerk
Krystyna Boczkowska, 
Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu
dr inż. Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechnika Łódzka
Wojciech Stęchły, Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Instytut Badań Edukacyjnych
Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu FANUC Polska
Jacek Krzak, Ekspert Siemens

Jak kryzys demograficzny zmieni rynek pracy?

Debata: Elastyczne rozwiązania do nowych modeli zatrudnienia i pracy w motoryzacji – nowe partnerstwa na rzecz zapewnienia ciągłości działalności
Moderator: Jacek Opala
Agata Hagno
, Prezes Zarządu DPM Doradztwo Personalne Menedżer
Kinga Marczak, Personnel Service
Marek Śliwiński, Prezes Zarządu Worklife Polska